สมาคมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)ร่วมปรึกษาในเรื่องการตั้งร้านอาหารฮาลาลไว้ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมและชาวต่างชาติทึ่้เดินทางมาเที่บวในประเทศไทยได้รับประทานอาหารฮาลาลได้อย่างสนิทใจ โดยท่านอยากจะให้มีร้านดังกล่าวในทั่วภูมิภาครวมทั้งกรุงเทพฯในครั้งนี้มีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้ารับฟังการปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการของสมาคมฯโดยการนำของนายพิชิต รังสิมันต์ นายกสมาคมฯ นาวาตรีดำรงค์ นุสดิน อุปนายก อิมาม ศราวุธ ศรีวรรณยศ นาย อำนาจ สาโรวาท นาย กฤติกร โชติกเสถียร(ที่ปรึกษา)และนาย สายัณห์ เนียมตะเคียน กรรมการ เมื่อวันจันทร์ที่8มกราคม2567เวลา11.00น.ณห้องประชุมของกระทรวงแรงงาน

12 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 324 ครั้ง

Engine by shopup.com