เทศกาลนานาชาติข้าวนึ่งจีนครั้งที่ 1

 

เทศกาลนานาชาติข้าวนึ่งจีนครั้งที่ 1 และการประชุมนานาชาติแสดงความคิดเห็นข้าวจีน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2018 ณ ประเทศจีน

  1. การใช้แบรนด์และสินค้าร่วมกันระหว่างพื้นที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่จีน

          ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายตลาดและข้อมูลทางเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีน การใช้แบรนด์และสินค้าร่วมกันระหว่างพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้พัฒนาสินค้าการเกษตรจีนและการบริการจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มแบรนด์ข้าวที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการแข่งขัน และผลการทดสอบที่ดี ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตของรายได้ของเกษตรกร พื้นที่การผลิตข้าวทั้งหมดทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์รัฐบาลโดยการป้องกันบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์เกษตร รัฐบาลท้องถิ่นจะมีต้นแบบที่ดี สำหรับใช้ในการปรับปรุงแนวโน้มการบริโภคและเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นรากฐานที่มั่นคง การปรับปรุงคุณภาพของข้าว การเพิ่มอุปทานที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างแบรนด์ของรัฐในภูมิภาค และแบรนด์องค์กรหลักทั้งหมดร่วมกันผลักดันการพัฒนาร่วมกันและการพัฒนาแบบโต้ตอบของแบรนด์ดังกล่าว

  1. กิจกรรมการเลือกข้าวนึ่งที่ดีที่สุด 10 อันดับ ของปี 2018

          แบรนด์องค์กรหลักที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแบรนด์รัฐบาลในแต่ละภูมิภาคที่ผลิตข้าวในแต่ละจังหวัด เพื่อให้เข้าร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ข้าว 10 อันดับที่ดีที่สุดในปี 2018 ในแง่ของเกณฑ์การประเมิน ขั้นตอนแรกคือ การทดสอบข้าวโดยใช้เครื่องมือ ขั้นตอนที่สอง คือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น และขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินโดยผู้บริโภค เอกชนควรนำข้าว 2 กิโลกรัมไปยังพื้นที่กิจกรรม และผู้สนับสนุนจะทำการทดสอบและวัดผลแบบรวมกันในเครื่องมือตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมือนกันสำหรับการผลิตภาคสนาม หลังจากนั้นผู้สนับสนุนตัวแทนจังหวัด และผู้เชี่ยวชาญในประเทศจะเป็นคณะกรรมการในการให้คะแนน คะแนนในการคัดเลือกมี 3 ด้าน คือ รสชาติ คุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ และคุณภาพของการสีข้าว ขั้นตอนการให้คะแนนจะมีกลุ่มบุคคลที่ 3 คอยตรวจสอบตลอด เพื่อเลือกแบรนด์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ

      3. งานจัดแสดงพันธุ์ข้าวระดับนานาชาติ 

          การแสดงนิทรรศการนี้ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในเขตการผลิตข้าวหลักในประเทศและต่อประเทศ ในกระบวนการต่างๆการปลูก การผลิต การแปรรูป การหมุนเวียนและสหกรณ์เข้าร่วมงานนิทรรศการ มีการจัดนิทรรศการ 5 นิทรรศการ ได้แก่ งานนิทรรศการวัฒนธรรมข้าว (งานนิทรรศการข้าวแบบภาพถ่ายศิลปะและข้าวสารชนิดต่างๆ) การจัดนิทรรศการข้าวสาร การจัดนิทรรศการวัสดุบรรจุภัณฑ์ งานนิทรรศการเคี่ยวเกี่ยวข้าว นิทรรศการนี้จะแสดงถึงวัฒนธรรมข้าวแบบภาพถ่ายศิลปะ และการโฆษณาชวนเชื่อของภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว การแปรรูปและการบริโภคข้าวแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ แสดงผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพสูงของทุกประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมการขายข้าว บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ รูปแบบการตลาดและการส่งเสริม เป็นการแสดงการผลิตข้าวในกระบวนการเชิงลึก และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมอื่นๆ และแสดงเครื่องมือหุงข้าวนึ่ง เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดทักษาการหุงข้าวนึ่ง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาขน นิทรรศการนี้ จะจัดให้มีการจัดงานสัมมนาเรื่องการนึ่งข้าวสวยสำหรับผู้บริโภค ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การทดสอบรสชาติ เกล็ดความรู้สามารถขอข้อมูลผ่านทาง Wechat การสแกนโค้ด QR เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

       4.ชมพื้นที่รอบเมือง

           ผู้เข้าร่วมงานจะเข้าเยี่ยมชมเทศกาลข้าว เทศกาลเก็บเกี่ยวและกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นในเขตเมืองเมืองอู๋ฉาง Wuchang County มณฑลชิงไห่มณฑล เมืองฟางเจิ้ง และ เมืองถงเหอให้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมข้าว และทำการวิจัยภาคสนามแบบต่างๆ การเชื่อมโยงซึ่งรวมถึงการเก็บเกี่ยวข้าว การสร้างที่ดิน การแปรรูปและการเก็บรักษา

02 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 3836 ครั้ง

Engine by shopup.com