สมัครสมาชิก

สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย เปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม

ท่านผู้ใดสนใจ สามารถ Save File ใบสมัคร กรอกข้อความส่งมา ทาง E-Mail halalthaiex@gmail.com หรือโทร 0819107847 คุณพิชิต รังสิมันต์

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนให้กิจการฮาลาล ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้ก้าวไกลไปสู่ตลาดโลก อย่างมั่นคง

มาร่วมเป็นสมาชิกกับเรานะครับ


14 มกราคม 2562

ผู้ชม 3218 ครั้ง

Engine by shopup.com