วิสัยทัศน์

 

“เศรษฐกิจการค้าสินค้าฮาลาล

ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน

สู่นวัตกรรม 4.0”


04 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1934 ครั้ง

Engine by shopup.com