เกี่ยวกับเรา

ขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่าน
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจเฟสบุ๊คของสมาคมฯ
 
เราปรารถนาที่จะให้สื่อนี้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพูดคุยระหว่างท่านผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
 
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย เป็นการรวมตัวของ ผู้ประกอบการ ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและกิจการฮาลาล กับผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไทย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจ สมัครเป็นสมาชิกจำนวนมาก
 
วัตถุประสงค์ ในการรวมตัวกัน ของสมาชิกสมาคม ก็เพื่อ สนับสนุนการผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาล ให้การรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานของสมาคมแก่สมาชิก
 
ปัจจุบัน เรามีภารกิจที่สำคัญหลายประการ ที่กำลังร่วมกันทำอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ
1. สนับสนุนการผลิตสินค้าฮาลาลของ SME โดยการหาตลาดให้ ทั้งในและต่างประเทศ
2. จัดให้มีการอบรมเรื่องผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันสมาชิกได้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. เปิดรับสมาชิกเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากมาย
 
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
มีผู้ประกอบการหลายราย ได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในการสนับสนุนการผลิต การทำตลาด ของสมาคม ทั้งยังได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งด้วย
นอกจากนี้สมาชิกจำนวนมาก ยังได้เข้ารับการอบรมฯ พัฒนา ความรู้ ความสามารถ ในการผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลให้เชี่ยวชาญมากขึ้น
ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนง สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
แม้ว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่สวยงาม อัลฮัมดุลิลละฮฺ แต่ในภายภาคหน้า ยังมีความท้าทายมากมาย ที่สมาคมฯ และเพื่อนๆ ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล จะต้องร่วมแรงร่วมใจก้าวไปด้วยกัน
 
ด้วยความเมตตาของอัลอฮฺ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่สนับสนุนให้กิจการฮาลาลของทุกภาคส่วนในสังคมไทย พัฒนาก้าวไกลไปสู่ตลาดโลก อย่างมั่นคง และยั่งยืน อามีน
 
พิชิต รังสิมันต์
นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย

พิชิต รังสิมันต์ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลไทย

 

 

 

ใบอนุญาตสมาคมการค้า

 

 

 


05 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 3017 ครั้ง

Engine by shopup.com